Naša spoločnosť pôsobí na trhu práce od r.1998 a za toto obdobie pripravila niekoľko 100 viek budúcich pracovníkov bezpečnostných služieb . Sme najlacnejší na Slovensku a ešte aj dobrý. Najnovšie poznatky na úseku bezpečnostných služieb naši lektori vedia aplikovať do praxe formou odborných prednášok s využitím učebných pomôcok a audiovizuálnej techniky.

Ing. Anton Koyš
konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.