Stredná odborná škola Jarmočná 108 v St.Ľubovni spolupracuje v oblasti inzercie s novinami Ľubovniansko dlhoročne, týmto ďakuje a teší sa na vynikajúcu spoluprácu aj do ďalších rokov.

Martina Kovalčíková
sekretariát SOŠ