Naša spolupráca s REGIONPRESS trvá už nejaký rok a môžeme len odporúčať.

Mgr. Milan Naňo
riaditeľ školy
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.