Naša spolupráca s REGIONPRESS trvá už nejaký rok a môžeme len odporúčať.

Mgr. Milan Naňo
riaditeľ školy