Spolupráca Strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni s novinami Ľubovniansko je vynikajúca, rýchla, spoľahlivá. Prostredníctvom novín inzerujeme Deň otvorených dverí a možnosti štúdia na našej škole a aj vďaka tomu sa škola zviditeľňuje v celom okrese Stará Ľubovňa.  Anna Ceperková

Anna Ceperková
Sekretariát