Efektívne fungujúca služba a ľudia, ktorí ju poskytujú.

Miroslava Mráziková
majiteľka cestovnej agentúry, lektorka španielskeho jazyka