Spolupráca našej školy a novín Trnavsko je veľmi dobrá, prostredníctvom inzercie propagujeme naše akcie ako napríklad Dni otvorených dverí, Študuj dopravu a podobne. Aj vďaka tejto spolupráci máme vždy veľmi dobrú účasť hostí na našich akciách.

Ing. Peter Papík