Prínos inzercie v periodiku Martinsko je jednoznačne pozitívny. Rokmi pravidelné uverejňovanie inzercie mojej stavebnej firmy jednoznačne prispelo k jej zviditeľňovaniu. Vďaka Martinsku sa dostala firma STAMAX plus do povedomia širokej verejnosti v Turci. Ďakujem

Jozef Haráni
konateľ