V Michalovsku inzerujem už viac ako 10 rokov. Aj vďaka týmto novinám sme sa zviditeľnili v celom regióne a sme stále ľuďom na očiach. Veľká spokojnosť aj s prístupom obchodného zástupcu a ústretovosť v spracovaní grafík. Verím, že naša spolupráca naďalej bude pretrvávať.

Michal Stanko
konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.