So spoločnosťou REGIONPRESS spolupracujeme už vyše 10 rokov, čo značí o našej spokojnosti, s ich profesionálnym prístupom, ústretovosťou a aj kvalitou.

Zuzana West
konateľka