Ďakujem za korektnú spoluprácu vydavateľstvu Regionpress, pracujúcu v oblasti reklamy a zviditeľnenia našej firmy v blízkom a ďalekom okolí. Prajem veľa pracovných úspechov.

Štefan Dišek - Strechy EDI
konateľ