Spolupráca rýchla, spoľahlivá, ústretová.

Monika Hrubíková
odborný referent