Vďaka novinám PRIEVIDZSKO sme získali v regióne klientov, máme dobré odozvy na našu inzerciu, odporúčame isto inzerovať.

Roman Polakovič
konateľ