Serióznosť, profesionalita, rýchlosť a príjemní personál. Čo viac si želať? Ďakujeme za skvelú spoluprácu vydavateľstvu REGIONPRESS, s.r.o.

Kristína Šošovičková
poverená riadením ĽZ