Inzerovaním v regionálnych novinách propagujeme Univerzitu tretieho veku na UPJŠ už od roku 2016. Vďaka tomu sa o nás dozvedeli aj seniori, ktorých by sa nám inak osloviť nepodarilo a tak máme frekventantov z celého Košického kraja. Komunikácia a poskytované služby sú na vysokej úrovni, doteraz sme boli vždy spokojní.

Mgr. Ivana Obrinová Rigasová
vedúca Oddelenia ďalšieho vzdelávania CCVaPP
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.