REGIONPRESS je jediným periodikom, v ktorom inzerujeme. Dlhoročnú spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne. V spolupráci budem určite pokračovať.

Jozef Varinský
majiteľ