Naša spoločnosť využíva inzerciu v novinách spoločnosti regionPRESS na inzerovanie predaja nehnuteľností formou dobrovoľných dražieb. So spoluprácou sme absolútne spokojní, keďže niekedy je nutné inzerovať aj na poslednú chvíľu, tak aby boli splnené zákonné podmienky. Ústretovosť, promptnosť a profesionalitu zamestnancov, najmä p. Sovjakovej si veľmi ceníme a za jej spoluprácu a častokrát aj pomoc si dovolíme touto cestou poďakovať. Spoluprácu so spoločnosťou regionPRESS vrelo odporúčame každému. Tím spoločnosti VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o.

Mgr. Richard Beli
konateľ