Veľmi oceňujeme reklamu tohoto druhu, je pre nás prínosom v tlačenej podobe ale aj digitálnej. Zároveň prístup ku klientovi je flexibilný a vždy pohotový.

Ing. Stanislav Lipový
konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.