Spolupráca s obchodníkom a grafikom je na vysokej úrovni.

Ing. Martin Šeda
konateľ spoločnosti