Spolupráca s Gemerskom trvá od roku 2018 a je veľmi ústretová a prínosná. Vďaka nej sa môže väčšie množstvo ľudí z Gemera dozvedieť o našej spoločnosti....

Feješ
konateľ spoločnosti