Som maximálne spokojný s prístupom a s komunikáciou. Dlhšiu dobu využívam Vaše služby a v danej problematike pociťujem nárast klientov a preto Vaše služby budem využívať aj v budúcnosti.

Mgr. Martin Hurtiš, advokát
správca konkurznej podstaty