Naša spolupráca formou reklamy v reklamných novinách KOŠICKO je na veľmi dobrej úrovni, pretože o nás informuje čitateľov na požadovanej úrovni plných 9 rokov. Naša firma sa zaoberá montážou a revíziou komínov, odstraňovaním komínových závad, preskúšavanie komínov, lôžkovanie komínov, konzultácie a poradenstvo.

Ing.Štefan Demčák
Konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.