Ďakujeme za spoluprácou s Regionpress, sme veľmi spokojní s inzerciou, a s celkovou prácou redakcie LIPTOVSKO.

Ing. Richard Makovický
konateľ spoločnosti