Ďakujeme za spoluprácou s Regionpress, sme veľmi spokojní s inzerciou, a s celkovou prácou redakcie LIPTOVSKO.

Ing. Richard Makovický
konateľ spoločnosti
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.