S Malackom spolupracujeme viac ako 15 rokov. Inzercia v Malacku nám prináša očakávané “ovocie”

Marek Móza
majiteľ