Ďakujeme vydavateľstvu REGIONPRESS pre región Galantsko – Šaliansko za možnosť stáleho a dlhodobého zviditeľnenia sa aj v tlačenej novinovej forme. Máme veľa reakcií od obyvateľov z tejto oblasti inzercie čo nás uisťuje o tom, že investícia bola správna. Naša osobitná vďaka patrí z redakcie pani Jurásovej Kláre, ktorá je veľmi ústretová, príjemná a trpezlivá.

Oto Bondor