Využívam uverejňovanie reklamy v týždenníku KOŠICKO, regionpress 10 rokov pravidelne k plnej spokojnosti celej firmy. Keďže sa zaoberá naša firma zatepľovaním domov, výrobou plastových okien, propagácia touto cestou reklamy je na výbornej úrovni a k spokojnosti našich klientov.

Milan Pribula
Konateľ