S regionálnymi novinami PRIEVIDZSKO spolupracujeme od roku 2018, kedy sa v spoločnosti SAD Prievidza vytvorilo marketingové oddelenie s cieľom propagácie verejnej autobusovej dopravy. Výhodou spolupráce, okrem bezproblémového a promptného fungovania inzertného oddelenia PRIEVIDZSKA je, že sa informácie o aktivitách, podujatiach a kampaniach SAD Prievidza dostanú priamo do schránok nielen našim zákazníkom z Prievidze, ale i širokému okoliu v priľahlých obciach, kde taktiež prevádzkujeme autobusovú dopravu.

Ing. Linda Delgado Turcerová
marketing
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.