Spolupráca s firmou REGIONPRESS, pánom V. Abelom je vždy bezproblémová a rýchla.

Silvia Šimkovičová
konateľ