Ďakujeme Regionpressu, že sa nám vďaka inzercii u Vás podarilo dostať aj medzi ľudí, ktorých sa nám nedarilo obsiahnuť našimi štandardnými kampaňami.

Mgr. Marián Sliacky
regionálny manažér