Sme spokojní s inzerciou v novinách, ktorú využívame na pravidelné oslovenie domácností s našimi službami: Profesionálne sťahovanie na Slovensku ale i do celého sveta.

Ing. Anton Vojčák
Štatutár