Sme spokojní s inzerciou v novinách, ktorú využívame na pravidelné oslovenie domácností s našimi službami: Profesionálne sťahovanie na Slovensku ale i do celého sveta.

Ing. Anton Vojčák
Štatutár
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.