V prvom rade by sa Vám chcela poďakovať za spoluprácu, na základe inzerátu uverejnenom vo Vašom týždenníku sa nám prihlásilo/prihlasuje viac záujemcov o prácu.

Makkiová Žaneta
riaditeľka